Posted on Feb 15, 2018

SUB Travel Group Ltd

Korisne informacije obavezne prijave boravka, plaćanje boravišne takse.

Obaveznu prijavu boravka u roku od 24 h od trenutka ulaska u Crnu Goru imaju svi strani državljani, ali i crnogorski državljani koji su bez prijavljenog prebivališta.
Kao u svim zemljama, stranci su obavezni da prijave svoj boravak u policiji ukoliko nisu turisti. Ukoliko odsjednete u nekom turističkom objektu (hotelu, hostelu, privatnom smještaju ) onda su ugostitelji dužni da izvrše prijavu umjesto vas u roku od 12 h od prijema u objekat.

Ugostitelji su dužni da po prijemu turista naplate boravišnu taksu u visini od 1,00 EUR po danu kao i da uzme pasoše gostiju koji su neophodne za prijavu boravka. Turističku taksu možete uplatiti na svim informativnom punktovima Turističke Organizacije Budva na licu mjesta. Boravišnu taksu umanjenu za 50% plaćaju lica od 12-18 godina starosti.

Boravišnu taksu na plaćaju Djeca do 12 godina starosti, lica sa teškim tjelesnim i čulnim smetanjama, lica koja su upućena na banjska ili klimatska liječenja. Takođe, boravišnu taksu ne plaćaju lica koja su duže od 30 dana prijavljena na smještaju, školske ekskurzije koje svoj boravak organizuju u okviru redovnog programa, strani državljani koji dolaze preko zvaničnih humanitarnih organizacija, kao i strani držaljani koji su po međunarodnim konvencijama i sporazumima oslobođeni plaćanja boravišne takse.

Contact Us
Message sent. We'll get back to you soon.